ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • ยินดีต้อนรับปี2567
 • ONLINE SURVEY
 • kickoff/Oom/16-05-2024
 • เฉลิมพระเกียรติ
 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
 • 132 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • รับฟังความคิดเห็นร่าง
 • NoGift
 • ขับเคลื่อนแผนงานตามนโยบาย ปี67
 • NACC ITA
 • วันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2567

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  เขตตรวจราชการกรม
  สหกรณ์จังหวัดหนองคาย

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  ข่าวประชาสัมพันธ์งานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

  • กบส : ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและ แก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 5/2567
  • กสส 3 : เข้าแนะนำส่งเสริม การจัดทำสัญญาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 2 กลุ่ม
  • กสส 2 : ข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรไทยรุ่งเรือง จำกัด
  • กบส. :ทำสัญญาเงินกู้และทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ สกย.นาตาล จำกัด
  • กสส 2 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางนาตาล จำกัด
  • กสส.2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพนสว่าง จำกัด 15-05-2024
  • กสส.2 :เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทัน จำกัด 15-05-2567
  • กสส.1: ประชุมใหญ่ ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จำกัด 15-05-2567
  • กสส.2 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านโพธิ์
  • กสส.2 ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านผือ
  • สภากาแฟ Morning Talk 13-05-2567
  • กบส : ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและ แก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 5/2567

  • กสส 3 : เข้าแนะนำส่งเสริม การจัดทำสัญญาเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 2 กลุ่ม

  • กสส 2 : ข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรไทยรุ่งเรือง จำกัด

  • กบส. :ทำสัญญาเงินกู้และทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ สกย.นาตาล จำกัด

  • กสส 2 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางนาตาล จำกัด

  • กสส.2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพนสว่าง จำกัด 15-05-2024

  • กสส.2 :เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทัน จำกัด 15-05-2567

  • กสส.1: ประชุมใหญ่ ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จำกัด 15-05-2567

  • กสส.2 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านโพธิ์

  • กสส.2 ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านผือ

  • สภากาแฟ Morning Talk 13-05-2567

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  สำนักงาน ก.พ.
  จังหวัดหนองคาย
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

  เมนูอื่นๆ

  แผนงาน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการประชุม
  งบทดลองรายเดือน
  ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ระบบ CPS
  ระบบ E-project
  ระบบตรวจการสหกรณ์
  ระบบจองห้องประชุม
  แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5
  ระบบเงินเดือน
  อีเมล
  ร้องทุกข์
  ร้องเรียนทุจริต

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  facebook
  youtube
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  entry thailand

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
  Copy right all reserve 2023
  รูปภาพจากเว็บไซต์ freepik.com, flaticom.com

  BACK TO TOP